สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

 

นายกเทศมนตรีฯ

สายตรงนายก : 099-2561742

 

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายก

เว็บบอร์ด

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft