สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีฯ

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft