สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีฯ

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ข้อมูลร้องทุกข์

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft