สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีฯ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลสันมะค่า

เลขที่ 77 หมู่ 6 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

โทรศัพท์ 052 029 699 fax. 052 029 699

E-mail : saraban-sanmaka@lgo.mail.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft