สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีฯ

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายละเอียดที่แจ้ง
คำตอบจากเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft